เก้าอี้ตำแหน่งประธานาธิบดีเผด็จการต้องสะเทือนจากการต่อสู้ของประชาชนในเบลารุส

เบราลุสเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปยุโรป ที่มีความเจริญก …